Hľadáš niečo ? Menu Vytvorilo MakingCG 2013

Advokátska kancelária Matúš Lemeš and partners

Právna poradňa online ?

Ak máte právny problém a zdá sa Vám zbytočné chodiť do advokátskej kancelárie, naša advokátska kancelária Vám ponúka možnosť vyriešiť Váš právny problém prostredníctvom online právnej poradne.

Viac informácii
Máme elektronický podpis (ZEP)

Zaručený elektronický podpis (ZEP), ktorým zabezpečujeme pre našich klientov viaceré výhody najmä urýchlené komunikácia s orgánmi verejnej moci a zníženie niektorých súdnych a správnych poplatkov až o 50 %.

Viac informácii

Naše právne oblasti v ktorých pôsobime

Obchodné právo

Posilnenie právnej istoty vo Vašom podnikaní a riešenie vzniknutých sporov

Občianské právo

Právo vo vzťahu k občanovi, najmä vlastnícke právo, dedičské právo a záväzkové právo

Pracovné právo

Právne vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce

Správne právo

Uplatňovanie a ochrana Vašich práv a oprávnených záujmov v konaniach pred organmi verejnej správy

Trestné právo

Ochrana práv a oprávnených záujmov obvineného a poškodeného v trestnom konaní

Rodinné právo

Právna pomoc rodinám v zložitých životných situáciách

Naša advokátska kancelária disponujeme elektronickým podpisom

Zaručený elektronický podpis (ZEP), ktorým zabezpečujeme pre našich klientov viaceré výhody najmä urýchlené komunikácia s orgánmi verejnej moci a zníženie niektorých súdnych a správnych poplatkov až o 50 %.