Hľadáš niečo ? Menu Vytvorilo MakingCG 2013

Občianske právo

  • prevody nehnuteľnosti
  • vypracovanie a právna analýza rôznych typov občianskoprávnych zmlúv vrátané zabezpečovacích inštitútov
  • zodpovednosť za škodu
  • ochrana osobnosti
  • poradenstvo v oblasti dedičského práva
  • zastupovanie klientov v súdnom konaní a v exekučnom konaní