Hľadáš niečo ? Menu Vytvorilo MakingCG 2013

O našej advokátskej kancelárii

Advokátska kancelária JUDr. Matúš Lemeš & partners je modernou dynamicky sa rozvíjajúcou advokátskou kanceláriou, ktorej hlavnými atribútmi je poskytovanie kvalitných právnych služieb tak, aby efektívne vyriešila požiadavky našich klientov.

Našim klientom poskytuje právne poradenstvo, konzultácie a zastupovanie pred súdmi, rozhodcovskými súdmi a inými orgánmi verejnej správy. Pri riešení právnych problémov dbáme na diskrétnosť a na vysokú profesionalitu a progresívny prístup k riešeniu právnych problémov. V našej advokátskej kancelárii sa snúbia nové idey mladých advokátov so skúsenosťami a rozvahou ich starších kolegov.

Vďaka partnerským advokátskym kanceláriám sme schopní náš právny servis zabezpečiť na celom území Slovenskej republiky.

Pri poskytovaní právnych služieb spolupracujeme s odborníkmi z oblasti účtovníctva, ekonomického a daňového poradenstva, a so súdnymi znalcami zo všetkých oblastí. V prípade potreby spolupracujeme s kolegami z iných advokátskych kancelárii, notármi či exekútormi.

Naša kancelária poskytuje právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach s osobitným odborným zameraním na právne vzťahy týkajúce sa obchodného práva, občianskeho práva, rodinného práva, správneho práva a trestného práva. Z ďalších právnych odvetví Vám poskytneme kvalifikované právne poradenstvo v oblasti daňového práva, práva duševného vlastníctva, ako aj v oblasti medicínskeho práva.

Právne služby Vám plnohodnotne poskytneme okrem slovenského jazyka tiež v anglickom a francúzskom jazyku.

Za dobré meno a úspechy našej advokátskej kancelárie vďačíme silnému tímu ľudí, ktorí sú našou súčasťou a využívajú pri svojej každodennej práci svoje nadobudnuté skúsenosti.