Hľadáš niečo ? Menu Vytvorilo MakingCG 2013

Obchodné právo

  • vypracovanie a právna analýza obchodných zmlúv
  • právo obchodných spoločností (zakladanie obchodných spoločností a organizačnej zložky, zápis a zmeny v obchodnom registri, vypracovanie vnútorných dokumentov spoločností, fúzie a akvizície spoločností, transformácie právnej formy spoločností, prevody obchodných podielov, zvyšovanie a znižovanie základného imania, zánik a likvidácia spoločností, výmaz z obchodného registra)
  • sprostredkovanie predaja ready made obchodných spoločností
  • konkurz a reštrukturalizácia