Hľadáš niečo ? Menu Vytvorilo MakingCG 2013

Správne právo

  • zastupovanie klientov v správnom konaní vrátane zastupovania v konaní o priestupkoch, v katastrálnom konaní, v daňovom konaní, v stavebnom konaní a pod.
  • právne poradenstvo a vypracovanie požadovaných podaní - návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní a pod.
  • zastupovanie samosprávnych orgánov v právnych konaniach
  • posudzovanie zmlúv