Hľadáš niečo ? Menu Vytvorilo MakingCG 2013

Vymáhanie pohľadávok

  • mimosúdne vymáhanie pohľadávok v obchodnom styku a v občianskoprávnych vzťahoch
  • zastupovanie klientov v súdnych, rozhodcovských a v exekučných konaniach spojených s vymáhanými pohľadávkami
  • spravovanie pohľadávok v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach