Hľadáš niečo ? Menu Vytvorilo MakingCG 2013

Rodinné právo

  • príprava návrhov a iných podaní
  • zastupovanie v konaniach týkajúcich sa práv a povinností k maloletým deťom (výživné, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a pod.)
  • Zabezpečovanie a spisovanie rodičovských dohôd
  • Právne poradenstvo v oblasti rodinného práva v spolupráci so psychológom