Hľadáš niečo ? Menu Vytvorilo MakingCG 2013

Trestné právo

  • vypracovanie trestných oznámení, podnetov o podozrení zo spáchania trestných činov
  • obhajoba obvinených vo všetkých štádiách trestného konania (prípravné konanie, konanie pred súdom, vykonávacie konanie).
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní (v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní), uplatňovanie nárokov poškodených.