Hľadáš niečo ? Menu Vytvorilo MakingCG 2013

Elektronický podpis (ZEP)

Advokátska kancelária JUDr. Matúš Lemeš & partners disponuje zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), ktorým zabezpečujeme pre našich klientov viaceré výhody najmä urýchlené komunikácia s orgánmi verejnej moci a zníženie niektorých súdnych a správnych poplatkov až o 50 %.

Výhody zaručeného elektronického podpisu:

  • pri podaní návrhu na začatie konania o povolenie vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je sadzba správneho poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku správnych poplatkov
  • vo veciach týkajúcich sa obchodného registra (napríklad zápis novozaloženej obchodnej spoločnosti, zápis zmeny údajov, výmaz údajov) je sadzba súdneho poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku súdnych poplatkov
  • vo veciach týkajúcich sa živnostenského registra sa v prípade voľných živností správny poplatok vôbec neplatí a v prípade remeselných a viazaných živností sa sadzba správneho poplatku znižuje o 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku súdnych poplatkov.